Om oss
Nyheter
Vedsalg
USTrucks
Chromepolish
Kontakt

Vi har som mål å produsere ved av høy kvalitet som er hentet ut av norsk skog.

Vi er medlem i fagorganisasjon Norsk Ved.

For ikke mange tiårene siden var fyringsved den viktigste kilden til oppvarming i Norske hus.

Det er mange argumenter til å fyre mer med ved:

  • Ved er en fornybar ressurs, som kan utnyttes langt bedre enn i dag
  • Ved forurenser lite ved riktig fyring
  • Olje er en ikke fornybar ressurs
  • Elektrisitet bør fortrinnsvis benyttes der andre energislag ikke kan brukes
  • Det er ikke ønskelig å bygge ut flere vannkraftverk i Norge

 
Publiseringsløsning er levert av Kaarfald Service.